יום שני, 7 במאי 2012

מסירות נפש לקדושה

אפילו הגרוע שבגרועים יהיה מי שיהיה צריך להתחזק ולהתאמץ, ליחל ולקוות להשם יתברך ולבלי לרפות ולרשל את הרצון הטוב לעולם
ובודאי יזכה לפעל על ידי זה הרבה טובות אמתיות ונצחיות כאשר כבר פעלו ישראל הקדושים הרבה על ידי העזות דקדשה וחזוק הרצון שלהם דקדשה, שעל ידי זה יצאנו ממצרים וקרע לנו את הים וזכינו לקבלת התורה וכיוצא בזה הרבה ישועות אמתיות, שזכו ישראל בכל דור על ידי תקף הרצון שלהם אל הקדשה במסירות נפש ממש!!

(משיבת נפש סה) 

אין תגובות: