יום רביעי, 2 במאי 2012

אסור גזלה


אסור גזלה חמור מאד כי כשגוזל את חברו ממון בזה הוא גוזל ממנו בנים, הינו שהגזלן נוטל מהנגזל בנים, ואם זה הנגזל עדין לא היה  לו בנים יוכל לגזל ממנו שלא יהיה לו, ואפילו אם כבר יש להנגזל בנים יוכל להזיק לו הגזלן שימותו בניו חס ושלום על ידי הגזלה שגזל ממנו ממון

(ליקוטי מוהר"ן ח"א סט)

אין תגובות: