אסור גזלה


אסור גזלה חמור מאד כי כשגוזל את חברו ממון בזה הוא גוזל ממנו בנים, הינו שהגזלן נוטל מהנגזל בנים, ואם זה הנגזל עדין לא היה  לו בנים יוכל לגזל ממנו שלא יהיה לו, ואפילו אם כבר יש להנגזל בנים יוכל להזיק לו הגזלן שימותו בניו חס ושלום על ידי הגזלה שגזל ממנו ממון

(ליקוטי מוהר"ן ח"א סט)

אין תגובות: