יום שלישי, 1 במאי 2012

מידעת הכעס מפסידה את הממון

דע שראוי שכל ישראל יהיה להם ממון, אך יש מדה אחת שמפסדת ומאבדת מהם הממון, והמדה הרעה הזאת היא מדת הכעס שעל ידה מפסיד ומאבד הממון שהיה ראוי שיהיה לו, ותדע שכשהיצר הרע מסית אותך לכעס תדע שבזאת השעה משפיעין לך מלמעלה איזה סך ממון והיצר הרע רוצה לקלקל ההשפעה הזאת על ידי הכעס שהזמין לך שהוא מזיק את השפע והעשירות.

(ליקוטי מוהר"ן ח"א סח')

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...