יום שני, 9 באפריל 2012

לעמוד בניסיונות של ה' יתברך

 האדם צריך לעמד בנסיון לבלי לילך אחר תאוותיו בהתר או באסור חס ושלום, כמו כן צריך להתחזק לעמד בנסיון אם כבר נכשל חס ושלום, ועבר עליו מה שעבר לבל יפל על ידי זה לגמרי חס ושלום.
 כי מה שנמצאים הרבה בני אדם שנופלים בדעתם ואומרים, שאי אפשר להם לילך בדרך הישר עוד, זהו רק מחמת תאוותם ויצרם הרע שמבקשים תואנה ועלילה לפרש מאחרי המקום חס ושלום, כדי שיוכלו לילך אחר תאוותם הרעות חס ושלום.
כי התואנות והעלילות שהבעל דבר מוצא לכל אדם רבו מספר ולכל אחד מוצא עלילות מיחדות רבם על ידי חסרון פרנסה ומניעות המונעים וכו'. אך אף על פי כן כל אחד מישראל נפשו מרה לו מאד על זה, כי יודע שיצטרך לתן דין וחשבון, ועל כן מתגבר בו הטוב בכל פעם ומתעורר לשוב להשם יתברך.
התחבולה הנ"ל של הבעל דבר שמפילו בדעתו בכל פעם ומראה לו כאלו אפס תקוה חס ושלום, כי רואה בעיניו שכבר חתר כמה פעמים לשוב להשם יתברך ונפל אחר כך כל אחד כפי מה שנפל. וכן היה כמה פעמים בלי מספר. ועל כן הוא פטור כבר בעיני עצמו מלחתר עוד חתירות לשוב להשם יתברך
בכל אדם גם עכשו כי זהו עקר הנסיון שלו, שיתחזק את עצמו בכל הירידות שבעולם רחמנא לצלן, בכל אשר יעבר עליו וירגיל את עצמו בכל יום להתחיל מחדש וידמה בדעתו כאלו נולד היום וכו'ואז מה שיזכה לתקן בעצמו על ידי תשובתו השלמה בודאי מה טוב ומה שלא יזכה לגמר התקון, יהיה בטוח בכח וזכות הצדיקים הקדושים שיש להם כח להפך הכל לטובה.
 ובלבד שלא יתיאש את עצמו
מלצפות ולקוות לשם בקווי אחר קווי ולהרבות בצעקה ובקשה ותחנונים לפניו יתברך, "כי עם ה' החסד והרבה עמו פדות
 
(משיבת נפש - אות נ)  

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...