יום שני, 30 באפריל 2012

טעם ארץ ישראל


מי שיודע מארץ ישראל, שטעם באמת טעם ארץ ישראל
הוא יכול להכיר באחר
אם היה אצל צדיק על ראש השנה אם לאו
ואם אותו הצדיק הוא גדול במעלה או קטן
ואם הוא צדיק אמתי אם לאו
או אם הוא בעצמו צדיק
כי טעם ארץ ישראל יכולין לציר לפני מי שיודע טעם שכל
כי רק מי שהוא איש בור, אי אפשר לו לידע זאת
אבל מי שיודע משכל
כגון לומדים שמרגישים מעט טעם השכל בפשט וקשיא כדרך הלומדים
או חכמים בחכמות אחרות, שמרגישים טעם שכל
יכולין להבין טעם ארץ ישראל
כי 'אוירא דארץ ישראל מחכים'
וטעם החכמה והשכל בודאי יקר מאד

 ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מ - מי שיודע מארץ ישראל

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...