יום ראשון, 8 באפריל 2012

ההתרחקות מה' יתברך זה ע"י סטרא אחרא

 ההתרחקות מהשם יתברך של כל אחד ואחד מגדול ועד קטן, העקר הוא על ידי זקנה דסטרא אחרא מה שנדמה לכל אחד כאלו הכל מתנהג כסדר הישן והוא כבר זקן בדרכיו ואי אפשר לו לשוב מהם, כמו שכתוב: "לא יאמין שוב מני חשך" והכל על ידי הזקנה שמפיל עליו היצר הרע שנקרא: "מלך זקן וכסיל". ועל כן כל התקון הוא על ידי החכמים, הצדיקים האמתיים ומתחדשים כנשרכי הם מתגברים בעבודתם בכל יום מחדש כאלו לא התחילו עדין בעבודת השם כלל, ועל ידי זה משיגין בכל יום ובכל עת גדלת הבורא ביותר.
והכל כדי לבאר ולגלות גדלת הבורא יתברך וגדלת התורה הקדושה וגדלת קדשת נפשות ישראל, כי "אוריתא וקדשא בריך הוא וישראל כלא חד". ועל ידי זה הם ממשיכים חסדים חדשים בכל יום ובכל עת שמשם עקר התקוה לזכות לתשובה כל הרחוקים מאד מאד שכמעט כמעט אבדה תקותם מגדל ההתגרות וההתגברותץ

(משיבת נפש מז)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...