יכול שהשבוע זה עת רצון שוב להעלות את המודעות לגבי עצמות יוסף

מיציאת מצרים ועד קרית ים סוף
כל ישראל עסקו בביזת מצרים וביציאה וכו' ומשה רבנו עסק בהעלאת עצמות יוסף
ואז "ראה הים וינוס" מה ראה? ראה את ארונו של יוסף.
אז אולי כדאי להתחזק במודעות בנושא בימים אלו, 
הלואיי והיה אחד או שניים מידידי האתר שהיו יכולים להרתם לנושא בעזרה פעוטה , להדפסת חוברת [לא משהו יקר] וסטיקרים, ועוד כל מיני דברים שאפשר לעשות במחירים זולים ויש להם אפקט מועיל. 


הרי לפניכם יוזמה של אחד החברים שהכין משהו נחמד שראוי להציג אותו 


אין תגובות: