חג עצמאות שמח

עלינו לשוש ולשמוח לשיר לרנן ולזמר לאדון עולם על יום העצמאות, יום הניסים והנפלאות גדולות ונוראות אשר עשה ה' עמנו, נגילה ונשמחה בו בכל שנה ושנה, ובכל יום ובכל שעה, ועל הניסים ועל התשועות ועל הגבורות הנוראות שעושה עמנו לעיני כל העמים מעת שזכינו בישועת ה' לכבוש חלקינו ונחלתינו מידי הגזלנים הפראים, וביותר מה שכבוד מעלתו הרם מרגיש ויודע ורואה בכל פעם ניסים נגלים למעלה מגדר הטבע, אך לעת עתה הם עדין מכוסים ומלובשים בדרך הטבע. הרחמן הוא יגמור גאולתנו גאולה שלמה ויחזיר לנו בית המקדש, בית חיינו ותפארתנו, במהרה בימנו אמן, ויתפלאו ויאמרו כל הגויים, הגדיל ה' לעשות עם היהודים עם קדוש עם נבחר בארץ הנבחרת.
(אב"י הנחל מכתב קא) 
מכתב שכתב סבא ישראל לנשיא המדינה דאז זלמן שזר.
נ נח נחמ נחמן מאומן

אין תגובות: