יום חמישי, 5 באפריל 2012

זמן ההתקרבות לה' יתברך גם בזמן ההסתרה והירידה.ענין מה שדיקא בשעת התגברות החשך והירידה וההסתרה שבתוך ההסתרה אז דיקא עקר זמן ההתקרבות וההתעוררות לתשובה באמת.
כשמגיעין לתכלית הירידה וההסתרה חס ושלום, אזי דיקא מקרבין להשם יתברך בתכלית הקרוב כביכול,
כי שם בתכלית ההסתרה והירידה חס ושלום, שם מלבש השם יתברך בעצמו
נמצא שאז דיקא כשזוכה לגלות ההסתרה יכולין להתקרב אליו יתברך באמת, כי אז דיקא סמוכין אליו מאד, ועל כן אזי דיקא יכולין להתקרב אליו יתברך ולחזר בתשובה. אך צריכין לזה דעת גדול לידע זאת ולכון השעה שמגיעין לתכלית ההסתרה, ולדעת שאזי דיקא מקרבין אליו יתברך מאד שעל ידי זה מהפכין ההסתרה לדעת.

(משיבת נפש אות מה)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...