יום שני, 2 באפריל 2012

פרשת שמיני

פרשת השבוע - פרשת שמיני - שהוא שמיני למילואים והוא ראש חודש ניסן, יום הולדת של רבינו נחמן בן שמחה. וכידוע (חיי מוהר"ן וכוכבי אור) שרבינו בבחי' בינה, שהיא הספירה השמיני, וכן שמיני הוא אותיות ימי נ"ש - נחמן (בן) שמחה. ובו ביום הוקם המשכן ונטל עשר עטרות - בחי' עשרה מיני נגינה שגילה רבינו. גם שמיני מרמז על השיר פשוט כפול משולש מרובע, כי הנ', זה שיר פשוט - נ, הש' - שי"ן - שנים - כפול - נח (גם ביידיש, שין זה לשון ח"ן), מ' זה משולש - נח'מ', י' - מרובע שא'ב'ג'ד' עולים לעשרה - לי'. ועוד י' זה מאומן - אור נאצל עליון כתר עלאה. גם שמיני, אותיו שמי נ"י - נחמן יצחק (שרבינו גילה שיצחק זה השם שלו). ויש בזה עוד הרבה רמזים כמובן, ואשאיר לכם רק שאלה אחת, מ"י שנ"י?

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...