יום רביעי, 4 באפריל 2012

רחמים זה מהנחמנים

בי"ג מדות של רחמים של מי אל כמוך (שהם בא"א כמבואר לעיל קלז. וענין התיקונים האלו של הזקן הקדוש עיין בתיקונים חדשים של הרמח"ל תיקון ס"ט), התיקון העשירי עד הסוף – תתן אמת ליעקב (10), חסד לאברהם (11), אשר נשבעת לאבותינו (12), מימי קדם (13). תתן אמת, ןאמת = נ נח נחמ נחמן מאומן, וכן אמת לי = נ נח נחמ נחמן מאומן. ולוקחים את האותיות השניות בדילוג מהב' האחרונה של יעקב עד הב' של אברהם, ליעקב חסד לאברהם, וזה חס"ד – חסידי ברסלב, והאותיות שדלגנו עליהם הם אח"ד, כי זה תנאי של ננח ללכת עם ההקדמה של רבינו – אחד היה אברהם. אשר נשבעת, אש"ר אותיות ראש, הוא ר'אש ב'ני י'שראל רבנינו נחמן, נשבעת – נש"ב ראשי תיבות נחמן בן שמחה, ע"ת = יז תמוז. מימי קדם, מי זה עולה, קד"ם עם האותיות והכולל = נחמן (גם מימי קדם עם האותיות בגמטריא ר"ן והכולל – רבי נחמן), שהוא מוליך אותנו בדרך חדשה שהוא הדרך הישנה אשר דרכו אבותינו הקדושים מימי קדם.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...