חכמות אין צריכין כלל
כבר מבאר כמה פעמים
שאין צריכין שום חכמות בעבודת הבורא יתברך רק תמימות ופשיטות ואמונה
ואמר שפשיטות הוא גבוה מן הכל
כי השם יתברך ברוך הוא, הוא בודאי גבוה מן הכל
והוא יתברך הוא פשוט בתכלית הפשיטות


שיחות הר"ן - אות קאאין תגובות: