יום ראשון, 1 באפריל 2012

חכמות אין צריכין כלל
כבר מבאר כמה פעמים
שאין צריכין שום חכמות בעבודת הבורא יתברך רק תמימות ופשיטות ואמונה
ואמר שפשיטות הוא גבוה מן הכל
כי השם יתברך ברוך הוא, הוא בודאי גבוה מן הכל
והוא יתברך הוא פשוט בתכלית הפשיטות


שיחות הר"ן - אות קאאין תגובות: