בידך עתותי הצילני מיד אויבי ומרודפי

 וזה עקר שלמות הצדיק הגדול במעלה המלמד תורה ודעת לישראל
 כמו יששכר שיוכל להאיר בכל אחד מישראל שיוכל להתחזק ולהשאר על עמדו בכל הזמנים והעתים העוברים עליו, בבחינת: "ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל",
 שידע כל אחד מישראל מה לעשות בכל עת ועת איך להתחזק ולהחיות את עצמו בכל עת ועת כפי העת והזמן
 פעם בתורה, פעם בתפילה, פעם בצדקה, פעם בצעקה ושועה ותחנה ובכיה, פעם בשמחה וחדוה, פעם בדבור, פעם בשתיקה
הצדיק הדור האמתי הוא מאיר בכל אחד מישראל שידע איך להתחזק את עצמו בהשם יתברך בכל עת ועת
(משיבת נםש מט)

אין תגובות: