יום חמישי, 19 באפריל 2012

בידך עתותי הצילני מיד אויבי ומרודפי

 וזה עקר שלמות הצדיק הגדול במעלה המלמד תורה ודעת לישראל
 כמו יששכר שיוכל להאיר בכל אחד מישראל שיוכל להתחזק ולהשאר על עמדו בכל הזמנים והעתים העוברים עליו, בבחינת: "ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל",
 שידע כל אחד מישראל מה לעשות בכל עת ועת איך להתחזק ולהחיות את עצמו בכל עת ועת כפי העת והזמן
 פעם בתורה, פעם בתפילה, פעם בצדקה, פעם בצעקה ושועה ותחנה ובכיה, פעם בשמחה וחדוה, פעם בדבור, פעם בשתיקה
הצדיק הדור האמתי הוא מאיר בכל אחד מישראל שידע איך להתחזק את עצמו בהשם יתברך בכל עת ועת
(משיבת נםש מט)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...