יום רביעי, 18 באפריל 2012

כולם מקבלים חיות מן התורה

אפילו האנשים הפשוטים ואפילו הרשעים ואפילו אמות העולם להבדיל, כולם מקבלים חיות מהתורה.
ועל כן אפילו מי שהוא איש פשוט, כגון שאינו יכול ללמוד או שהוא במקום שאינו יכול ללמד, אף על פי כן גם אז הוא מקבל חיות מהתורה.
על כן גם אז צריך להחזיק עצמו ביראת שמים בכל מה שיוכל אפילו בשעה שהוא בטל מן התורה ואפילו מי שאינו יכול ללמוד, כי כלם מקבלים חיות מן התורה הנעלמת על ידי הצ-ד-י-ק ה-ג-ד-ו-ל, שמתנהג בפשיטות!!!
(משיבת נפש אות מא)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...