יום שלישי, 17 באפריל 2012

מלבושי כבוד

לענין מלבושי כבוד
שצריך לאיש כשר להדר שיהיה מלבש כראוי אם אפשר לו
ולא יהיה בזוי
כי גם להצדיק אין מקרבין עצמן רק על ידי מלבושיו
שרואין שהוא מלבש בכבוד
על ידי זה הוא נחשב בעיניהם להתקרב לו
ואם לא היה מלבש לא היה נחשב כלל בעיניהם.
ענה ואמר הלא גם השם יתברך היה מתלבש עצמו במצרים
כי כל המעשה של מצרים היא כלה בחינת לבושין
שהיה בהכרח שיתלבש עצמו השם יתברך כביכול באלו המעשיות של מצרים
עד שאחר כך התחילו להכיר אותו יתברך בעצמו כביכול
ובכל פעם הכירו אותו יותר ויותר והכירו גדלתו יתברך בכל פעם יותר.
אבל בתחלה לא היה אפשר שיתקרבו אליו
כי אם על ידי בחינת מלבושים
הינו כל המעשה של מצרים שהיא בחינת מלבושים כנ"ל


חיי מוהר"ן - קצח - נסיעתו וישיבתו באומן


לעניות דעתי הכוונה היא שמתקרבים להשי"ת מהגלוי על הנסתר. דרך הלבושים והעולם, דרך זה מתקרבים לפנימיות.


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...