מלבושי כבוד

לענין מלבושי כבוד
שצריך לאיש כשר להדר שיהיה מלבש כראוי אם אפשר לו
ולא יהיה בזוי
כי גם להצדיק אין מקרבין עצמן רק על ידי מלבושיו
שרואין שהוא מלבש בכבוד
על ידי זה הוא נחשב בעיניהם להתקרב לו
ואם לא היה מלבש לא היה נחשב כלל בעיניהם.
ענה ואמר הלא גם השם יתברך היה מתלבש עצמו במצרים
כי כל המעשה של מצרים היא כלה בחינת לבושין
שהיה בהכרח שיתלבש עצמו השם יתברך כביכול באלו המעשיות של מצרים
עד שאחר כך התחילו להכיר אותו יתברך בעצמו כביכול
ובכל פעם הכירו אותו יותר ויותר והכירו גדלתו יתברך בכל פעם יותר.
אבל בתחלה לא היה אפשר שיתקרבו אליו
כי אם על ידי בחינת מלבושים
הינו כל המעשה של מצרים שהיא בחינת מלבושים כנ"ל


חיי מוהר"ן - קצח - נסיעתו וישיבתו באומן


לעניות דעתי הכוונה היא שמתקרבים להשי"ת מהגלוי על הנסתר. דרך הלבושים והעולם, דרך זה מתקרבים לפנימיות.


אין תגובות: