יום שני, 2 באפריל 2012

מי שמשתדל תמיד לקרב בני אדם לעבודת השם יתבר


מי שמשתדל תמיד לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך
צריך לשמר את עצמו שלא יתאחזו בו הקליפות והרע של אלו בני אדם
...
ואפשר עכשו כשמלביש ההיכל את הלב כנ"ל
אפשר שיתאחזו, חס ושלום, החיצונים
ביצר מחשבות לבו של הכשר הזה
עצה על זה, שיזמין מלאכי לבו, שהוא בחינת התלהבות הלב
שההתלהבות הוא בחינת מלאכים, בבחינת: "וירא אליו מלאך ה' בלבת אש"
ואש הזה הוא שורף אותם ..


 (ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נט )

אין תגובות: