יום שני, 9 באפריל 2012

מבוטל

מי שרוצה לראות איך רבי נתן היה מדבר על רבנו, ואיך אנ"ש היו מדברים מרבנו, שישמע את ר' ישראל, - ביטול מוחלט לצדיק!!!! 
השכל הלמדני הוא מעולה לצורך טכסיסי מלחמה מול היצר הרע... לצורך לימוד סוגיא.... אפילו גם לצורך הבנת ליקוטי מוהר"ן... 
אבל! כשאנ"ש מדבר עם אחרים על רבנו.... הוא לא יכול לדבר בלמדנות!!!! כשהוא מדבר מרבנו... הוא פתאום ניהיה 'אהבל'... מבוטלללללללללל

השכל הלמדני, נרכש דייקא כשלומדים ליקוטי מוהר"ן, הספר הזה מחדד את השכל בצורה מטורפת!!! -
אבל!!! כשמתחילים להרגיש את רבנו, ולדבר עליו, ומנסים להעביר אותו לאחרים, מי שזכה לרבנו, אז הוא ניהיה אין ואפס... הוא כלום פתאום!!!

כדי לראות את המציאות הזו, צריך לשמוע את סבא מדבר על רבנו. מבוטללללללללללללללל

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...