יום רביעי, 4 באפריל 2012

להאיר בכל העולם!!! רק רבנו

יכולים לחשוב שאנחנו עושים חלילה עבודה זרה מרבנו.... אבל האמת, שכל מה שרבנו גילה לנו מגדולתו זו רק טיפה מן הים...
ככה פעם סבא הבהיר...
כזה סבאאא!!! במקום להצניע את הנושא, הוא מגדיל אותו ואומר, שמה שאנחנו אומרים מגדולת רבנו זה לא רק מה שאתם חושבים... כי אנחנו אומרים רק טיפה מן הים....

ותדעו אחים יקרים בני חורין: אמנם זה נראה כמן יוהרא שאנחנו מתיהרים בצדיק שלנו... אבל אולי תסתכלו בזוית אחרת: תסתכלו איזה ביטול סבא ביטל את עצמו!!! כשאנחנו אומרים 'רק רבנו' 'בלעדיו אין כלום' אנחנו למעשה מבטלים את עצמינו , הפך היוהרא...

ועוד תדעו, שכשאנחנו מגדילים את רבנו, זה לא כאילו שיש לנו איזה צדיק שאין לאחרים,לא!!! כי הוא הצדיק של כולם!!!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...