יום ראשון, 18 במרץ 2012

לולא רבנו רחת עלינו


כשאדם עוסק בתפילה ועבודת השם ובכל פעם מתבלבל ונופל מעבודתו ואזי דרך הבעל דבר להתגרות בו ורוצה להפילו מעבודתו לגמרי, מאחר שרואה שאינו יכול לגמר את תפילתו ועבודתו בשלמות, על ידי הבלבולים שמתגברים עליו בכל פעם באפן אחר. על כן צריך האדם להתגבר ולהתחזק מאד ולידע ולהאמין, שהצדיק האמת מעלה גם מעט עבודתו ותפילתו המטרפות והמבלבלות.

כי עקר עלית כל התפילות והתורה והמצוות הכל הוא רק על ידי הצדיק האמת, כי אפילו מי שעוסק בתורה ומצוות הרבה, גם כן אינו יכול להעלות עבודתו בשלמות למקום הצריך כי אם על ידי הצדיק האמת

וזה הצדיק מעלה גם כל התפילות והעבודות המטרפות, כי מברר מעט הטוב שבהם ומעלה אותו ובונה מהם בנינים נפלאים. ועל כן אדרבא, כל מה שהאדם רואה שהבלבולים מתגברין ותפילתו ועבודתו בקטנות גדול הוא צריך להתחזק יותר ויותר, להכריח את עצמו מאד ולהתחיל בכל פעם מחדש להתחזק בתפילה ועבודה,
בכדי שיהיה על ידי זה חבילות חבילות הרבה של נקדות טובות שיש בכל עבודה ועבודה, ואז יתעורר הצדיק ברחמים גדולים יותר להגביה ולהעלות החבילות הקדושות של תורה ומצוות שעסק בהם


(משיבת נפש לה)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...