יום שלישי, 20 במרץ 2012

לית רעותא טבא דאתאביד

רב הנפילות של האדם הוא מחמת שכבר נתעורר כמה פעמים להשם יתברך ונפל מזה ובאמת הוא להפך,
כי הלא אפילו מי שחטא כל ימיו ולא נתעורר בתשובה כלל, אם ישוב לבסוף מוחלין לו,
 כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: מכל שכן כשנתעורר כמה פעמים וחזר ונתרחק וכן היה כמה פעמים,
 שבודאי יש לו תקוה ובודאי בנקל לו יותר לשוב להשם יתברך באמת, כי 'לית רעותא טבא דאתאביד'

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...