יום רביעי, 14 במרץ 2012

כשאינו מתיאש מן הצעקה

 כי כשאדם נתרחק מה' יתברך חס ושלום מכל שכן כשנופל לתאות רעות ועברות חס ושלום אזי הוא בחינת "רחל מבכה על בניה וכו'"
 כי השכינה שהיא קדשת ישראל נקראת רחל וכשזה הרחוק מאד נתעורר בעצם רחוקו ואינו מיאש עצמו בשום אפן ובוכה וצועק לה' יתברך תמיד זה בחינת קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה רחל היא בוכה ומבכה על בניה הינו על מעשים טובים שלה שאבדה על ידי תאותיה הרעות כי המעשים טובים נקראים בנים כי עקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים
 כי אין ה' יתברך עמי עדין כי אני רחוק מה' יתברך מאד מאד.
אבל אף על פי כן אף על פי שהיא רחוקה כל כך מאחר שמחזקת עצמה עדין לצעק ולבכות לה' יתברך תמיד. אזי נתעוררין רחמי ה' יתברך ומאיר עליה הארה והתחזקות מלמעלה בבחינת כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך ויש תקוה לאחריתך וכו' וכל זה על ידי הצדיק הדור הגדול במעלה מאד שהוא בחינת יששכר שמאיר בכל נפש ונפש ומודיע לה כי עדין יש שכר כמו שאמר רבנו זכרונו לברכה
 כי אין שום יאוש בעולם כי אין שום דבור ולא שום צעקה נאבדת אפלו צעקה משאול תחתיות אינה נאבדת לעולם

(שיחת הנפש נד)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...