יום רביעי, 7 במרץ 2012

ע"י תורה ותפילה מגיעים לשעשועים גדולים למעלה.

הלכות ראש חדש הלכה ה על פי התורה תהלים מסגל לתשובה בסימן ע"ג. בלקוטי תנינא.
 ועל פי ההנהגה הכללית שהזהיר רבנו זכרונו לברכה לכל אחד ואחד כמה וכמה פעמים להרבות בהתבודדות בכל יום ויום דהינו לפרש שיחתו לפני ה' יתברך בלשון לע"ז לבקש מלפניו יתברך שיקרבהו לעבודתו ויעזרהו לשוב בתשובה שלמה
לפניו יתברך


 והזהיר לעשות מהתורות תפלות. דהינו כל הדברים שגלה בכל תורה ותורה לעשות מזה תפילה לבקש ולהתחנן מה' יתברך שיזכה לבוא לכל זה. כפי סדר חדושי התורה שגלה כפי בנין הנורא שבנה בכל תורה ותורה שגלה בדרכו הנפלא ואמר שנעשה מזה שעשועים גדולים למעלה. ואמר שנעשה מזה שעשועים שלא עלו עדין שעשועים כאלה לפניו יתברך מעולם

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...