יום שישי, 9 במרץ 2012

ב"ה שיר חדש לכבוד הגאולה העתידה בב"א בניסן עם נ נח


ב"ה מכאן ואילך אנו מכינים בשביל הגאולה הקרובה בחודש ניסן עם נ נח:

מילים: בניסן נגאלו אבותינו ממצרים, בניסן עתידין להיגאל. מתחיל עם נון כפופה ומסיים עם נון פשוטה, כמו שחתום בפתק הקדושה. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה רבינו הקדוש, רבינו נ נח - נחמ נחמן מאומן.


אין תגובות: