יום שני, 5 במרץ 2012

מבול של נ נח

אחר המבול השי"ת הבטיח, שעוד לא יביא מבול כזה, ויומם ולילה לא יושבותו, ובימינו שאנו סובלים ממבול של כפירה, שוב נשבתו היום והלילה, כאשר השוק הבין לאומי פתוח תמיד, וגם בחורף יכולים להתנהג כקיץ ולהיפוך וכו', אז אנו כבר נכנסים עכשיו לעבודה להפוך את המבול למימי החסד, עם שיר של חסד, נ נח נחמ נחמן מאומן.

אין תגובות: