יום חמישי, 8 במרץ 2012

לכבוד פורים


בס"ד יש לי דוד קוראים לו יצחק סאלוויציק ה"י, שהוא אומר שח"ו אין חלות דין נ נח בעולם ה"י, הוא אינו מבין שנ נח זה כולו רחמים, שהופך את מדת הדין לרחמים. בקיצור פעם אחד הוא אמר לי דבר תורה שאני ממש מקנא בו שהוא זכה לזה, שאלתי אותו מלשון המקרא שאסתר אמרה, ואני ונערותי אצום כן, שהיתה צריכה לומר בלשון רבים נצום כן, ועל המקום הוא אמר לי, דהנה חז"ל גילו לנו שהם צמו שלשה ימים, כל יום זה 24 שעות, כפול 3, זה 72 שעות, וגם אסתר צמה, אבל אסתר מיד אחר הצום הלכה ונכנסה לאחשווירוש, ובודאי אי אפשר ליכנס למלך מתוך צום, אז שנתיים לפניה היא אכלה, אז היא צמה רק 70 שעות, וזה מה שאמרה אסתר, ואני ונערותי אצום כ"ן, כן זה גמטריא 70, וזה מה שכתוב אצום כן, שרק אסתר צמה כ"ן שעות, וכולם צמו כל השבעים ושתים. והנה סבא לא צם י"ז בתמוז והוא קבל את

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...