יום שישי, 30 במרץ 2012

לכבוד ולעילוי נשמת אהרן פץ ז"ל, שיר נ נח חדש: גבור בהפצה

להורדה חנם:

גבור בהפצה, הולך למלחמה, עוד פתק עוד ספר, את כל הדינים מיפר.

גבורה היא בלב, תן את הכסף ואני ערב, תראה מזה ישועה, עוד תראה גאולה:

תחיה בשביל התכלית, רבינו הוא ראשית ואחרית, מה יש לעשות בעולם, לעדן עלאה ננח הוא סולם.

למלאות את העולם בספרי רבינו, בפינו ובלבבינו זה קרוב אלינו, כל בית וכל רכב, אחי תיכנס לקצב:

הקמיע מעולם לא היה, סגולה בטוחה, לעם הרעיה.

שמח בחלקו, מה טובו ומה נעים גורלו, אשרי תמימי דרך, כבר הכין הכל וטרח:

ננח זה שיר של שמחה, ננח מבטיח שיש תקוה, ננננ"מ, סמוך עליו הוא נאמן.


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...