יום חמישי, 29 במרץ 2012

תשובה מי שרוצה לשוב, יזהר מלהיות בעל חוב.

שמעתי בשמו שאמר
שאם לא היה ממתין בבטחון לישועת ה'
כבר היה איש נוסע ומטלטל
כמו כל הנוסעים ומטלטלים עצמם בשביל הפרנסה כנהוג עכשו
והכונה כי אמר זאת לענין הנהגת הבית בפרנסה ומלבושים ושאר צרכי הבית
שעל פי רב חסר לאדם הרבה
כגון, לזה חסר מלבוש פשוט
ויש שחסר להם מלבושים חשובים או דירה וכו'
שצריכין להמתין לישועת ה'
ולבלי לדחק את השעה למלאות החסרון תכף ומיד
רק צריכין להמתין עד ירחם ה'
ואמר על עצמו ענין הנ"ל שאם לא היה ממתין, כגון כשהיה חסר לו איזה דבר, אם היה דוחק את השעה שיהיה דוקא תכף
היה צריך ללוות לעצמו ולהיות בעל חוב
עד שהיה מכרח להיות נוסע ומטלטל
כמו שאנו יודעים ענין הנוסעים
שהם מכרחים תמיד לסע על המדינה
מחמת שהם תמיד בעלי חובות
וענין זה צריכים לידע מאד
וצריכין ללמד עצמו להרגיל את עצמו בזה מאד
כי לכל אדם חסר הרבה אפילו בעלי בתים ועשירים גדולים
מכל שכן מקבלים אפילו החשובים והגדולים
וצריך לזה להסתפק במעוט ולהנהיג ביתו כפי השעה והזמן
ואם נדמה לו שצריך מלבוש או לאשתו ובניו
אף על פי שמכרח לו אל ידחק השעה ללוות ולהקיף ולהיות בעל חוב
אך ימתין עד שיבוא עתו
וטוב לסבל דחק אפילו במזונות וכל שכן במלבושים ודירות וכו'
ולא להיות בעל חוב
ומוטב שיהיה בעל חוב לעצמו או לבני ביתו במלבושים
מלהיות בעל חוב להחנוני או לאחרים
כי בכל עניני פרנסה צריכין להמתין עד שיבוא עתו כנזכר לעיל
כמו שכתוב: "עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו"
שיחות הר"ן - אות קכב

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...