יום שלישי, 27 במרץ 2012

פלאאאאאאאאאאאאאאאאאא

זה למשל דיבור שכביכול נראה רחוק מהמציאות שלנו... אבל הוא מסוגל [עם כל גודל המרחק] לשמח ולעורר געגוע לדמות אמיתית ונשגבה


אשרינו שאנחנו בתוך הפלא של הגאולה!!
בהזדמנות אחרת סבא אמר שהפלא הזה הוא יותר מכל הנסים שהיו ביציאת מצרים!
זה מובן?
לר' ישראל סבא היה הסתכלות אמיתית, הוא ראה מה היה צריך לפעול בשביל לצאת ממצרים ומה היה צריך לפעול בשבילנו בדור הזה, והוא ראה בעיניו שלדעת מרבי נחמן, זה נס ומופת יותר מגאולת מצרים!! בשביל להזיז את הלב שלי , מעט, לרבי נחמן, זה יותר מקריעת ים סוף! יותר קל לתת עשר מכות לפרעה מאשר לתת לי לב להתבודדות ולקיום איזו עצה, מעט, של רבי נחמן!!!
אז מילה אחת: אשרינו

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...