יום רביעי, 21 במרץ 2012

היצר הרע בא? פנה לו עורף!

היצר הרע נוקש בכל פעם ומעוררו למה שמעוררו ואף אם אין אדם שומע לו ופונה ערף ממנו אף על פי כן הוא נוקש בו עוד פעם שני ושלישי ורביעי ויותר.
 אבל אם האדם הוא חזק בדעתו ועקשן נגד היצר הרע ואינו פונה אליו כלל, אזי היצר הרע מסתלק והולך לו.
 וכן בתפילה בענין המחשבות הבאים לבלבלו הוא ממש כנ"ל,
שהמחשבה באה כמה פעמים פעם אחר פעם לבלבלו, וצריך להיות חזק לבלי להסתכל עליה כלל בשום אפן

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...