יום ראשון, 18 במרץ 2012

פרשת השבוע - ויקרא

פרשת השבוע - פרשת ויקרא, רש"י בריש הפרשה כתב ז"ל: ומה היו הפסקות משמשות, לתן רוח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה ובין ענין לענין, קל וחומר להדיוט הלומד מן ההדיוט: ע"כ. והנה ידוע לנו שכל מה שאנו רואים וכל מה שאנו מקבלים מכל החושים הכל הוא מסר מהשי"ת לנו, ואפילו כאשר ח"ו נופלים ורואים ומאזינים דברים לא טובים זה גם כן מסר מהשי"ת, אלא שכאשר המסר בא ישיר מצד הקדושה אז יכולים להבין אותו יותר מהר, בקצת התבוננות, אבל כאשר המסר בא ממקום לא טהורה, נגיד מראית איזה סרט, אז חוץ או כחלק חשוב מהתשובה על עצם הראיה, צריכים הרבה הרבה הרבה התבוננות לדעת מה בדיוק השי"ת רוצה להגיד לך במה שראית. אז קודם שתיפול הלאה ח"ו, תברח ותעשה הרבה התבודדות וצעקות להשי"ת לעמוד על מה שהשי"ת עכשיו לימדו.
והעיקר, נ נח נחמ נחמן מאומן.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...