יום ראשון, 11 במרץ 2012

על ידי התפילה נחשב כאלו עשה מה שאינו זוכה לעשות

 על ידי חדושי התורה יוכל להאריך בתפלתו על הכל...
למשל כשאחד רוצה לבקש מה' יתברך שיזכה לקים מצות ציצית בשלמות אם אינו יודע סגלת הציצית איזה מדה. יזכה לשבר על ידי ציצית ולאיזה מעלה יגיע על ידה וכו' אז בודאי אינו יכול להאריך בתפילה עד שישבר לבו עד שיעורר רחמי ה' יתברך כי אינו יכול לבקש רק רבונו של עולם זכני לקים מצות ציצית בשלמות. אף על פי שבודאי גם זה טוב מאד אשרי שיאחז בזה לבקש על כל מצוה מה' יתברך אף על פי כן עדין אינו זוכה לעשות תפלתו רחמים ותחנונים שהוא זה שזוכה לחדש בה דבר.
(שיחת הנפש נ)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...