יום חמישי, 8 במרץ 2012

פורים תורה

בס"ד פורים שמח. רבינו אומר בלקוטי מוהר"ן תנינא שמתחלה כל ההתחלות היו מפסח, ועכשיו.... ע"כ והמשמעות מדבריו הקדושים שעכשיו כל ההתחלות הם מפורים. ונראה לעניות דעתי שקצת טפה מן הים כוונתו הקדושה, שמפסח התחלנו לצאת מהשעבוד והעבדות לחרות, וקודם פסח היינו כל כך משוקעים בטומאה וקליפות שכל העבודה שלנו לצאת לא היה בכלל בקדושה, עד שזכינו להגאל. ומפורים ואילך זכינו שאנו כל כך קשורים בעמקי נפשינו להשי"ת, שאפילו זה שאנו מתחילים לצעוק ולשאוב ולהשתדל לצאת לחירות, גם זה בעצמו הכיסופים וההשתוקקות וההשתדלות זה נחשב לנו וחשוב מאד. וברוך השם זכיתי כבר להתחיל לשתות ולא עמיס עליך דברים, רק אברך את כולנו לזכות להתחיל עם נ נח.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...