יום שלישי, 6 במרץ 2012

צריך להזהר שלא לבוא מלב נשבר לעצבות

אף על פי שהבעל תשובה צריך לצעק ולבכות הרבה לפני ה' יתברך ולשבר לבו מאד כמו שכתוב "לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה ..."
אבל אף על פי כן צריך להיות בקי בהלכה שלא יתרחק חס ושלום מה' יתברך יותר על ידי זה, כי בכל דרכי הקדשה יש בהם בחינת צדיקים ילכו בם וההפך בחינת פושעים יכשלו בם, בחינת זכה נעשה לו סם חיים לא זכה וכו'.
כי בודאי צריך הבעל תשובה לסבל בזיונות ושפיכות דמים בכמה בחינות וכמבאר בהתורה הנ"ל. שעקר התשובה הוא כשישמע בזיונו ידם וישתק ויקים דום לה' וכו' ובכלל זה הוא גם כן מה שצריך לסבל בזיונות ושפיכות דמים מעצמו בבחינת חרפה שברה לבי וכו' כי צריך להתביש בעצמו מעונותיו ופגמיו עד שיהיה נשפך דמיו בקרבו וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה כל העובר עברה ומתביש בה מוחלין לו על כל עונותיו.

אבל אף על פי כן צריכין להיות בקי בהלכה זאת מאד שלא יבוא על ידי זה לעצבות ומרה שחורה דסטרא אחרא.
וכמו שהזהיר אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה על זה ואמר שלב נשבר הוא ענין אחר מעצבות.. וצריכין לזהר שלא יתאחז העצבות מהלב נשבר על כן הזהיר להתגבר שיהיה כל היום בשמחה בכל דרכי עצותיו הקדושות.
 רק בשעה מיחדת יהיה לו לב נשבר לפרש שיחתו לפניו יתברך כבן לפני אביו וכו' וכל זה כלול בבחינת בקי בהלכה הנ"ל.צריך להזהר שלא לבוא מלב נשבר לעצבות אף על פי שהבעל תשובה צריך לצעק ולבכות הרבה לפני ה' יתברך ולשבר לבו מאד כמו שכתוב לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה אבל אף על פי כן צריך להיות בקי בהלכה שלא יתרחק חס ושלום מה' יתברך יותר על ידי זה. כי בכל דרכי הקדשה יש בהם בחינת צדיקים ילכו בם וההפך בחינת פושעים יכשלו בם. בחינת זכה נעשה לו סם חיים לא זכה וכו'. כי בודאי צריך הבעל תשובה לסבל בזיונות ושפיכות דמים בכמה בחינות וכמבאר בהתורה הנ"ל. שעקר התשובה הוא כשישמע בזיונו ידם וישתק ויקים דום לה' וכו' ובכלל זה הוא גם כן מה שצריך לסבל בזיונות ושפיכות. דמים מעצמו בבחינת חרפה שברה לבי וכו' כי צריך להתביש בעצמו מעונותיו ופגמיו עד שיהיה נשפך דמיו בקרבו וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה כל העובר עברה ומתביש בה מוחלין לו על כל עונותיו. אבל אף על פי כן צריכין להיות בקי בהלכה זאת מאד שלא יבוא על ידי זה לעצבות ומרה שחורה דסטרא אחרא. וכמו שהזהיר אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה על זה ואמר שלב נשבר הוא ענין אחר מעצבות. וצריכין לזהר שלא יתאחז העצבות מהלב נשבר על כן הזהיר להתגבר שיהיה כל היום בשמחה בכל דרכי עצותיו הקדושות. רק בשעה מיחדת יהיה לו לב נשבר לפרש שיחתו לפניו יתברך כבן לפני אביו וכו' וכל זה כלול בבחינת בקי בהלכה הנ"ל.
 (הלכות שבת הלכה ז אות מה)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...