יום שני, 5 במרץ 2012

עקר התעוררות התשובה זוכין על ידי שעושין מתורות תפלות

עקר התשובה הוא על ידי שעושין מתורות תפלות עקר התעוררות התשובה זוכין על ידי שעושין מתורות תפלות.
 כי לזכות לתשובה לאו כל אדם זוכה מרבוי המניעות שיש על זה.
ועל כן עקר המשכת דרך התשובה בעולם הוא על ידי שעושין מתורות תפלות כי לשוב בתשובה קשה מאד כי מה בתחלה קדם שחטא, שעדין לא נמשך אחר יצרו הרע התגבר עליו היצר הרע עד שהחטיאו מכל שכן עתה שכבר נמשך אחריו ונתפס במצודתו איך אפשר לשוב.
אך עקר התשובה נמשך מבחינה הנ"ל על ידי שעושין מתורות תפלות. כי על ידי תפילה יכולין לפעל הכל כי אף על פי שהוא כמו שהוא. וכבר נתפס בתאותיו הרעות שנדמה לו שאי אפשר לצאת משם אף על פי כן על כל פנים הדבור בידו.

ואם ירבה לדבר דבורי תפילה ותחנונים ויתפלל הרבה לה' יתברך שיזכה לשוב ולקים את כל דברי התורה בודאי יעורר רחמי ה' יתברך עליו עד שיפתח לו ה' יתברך שערי התשובה ויזכה סוף כל סוף לשוב אל ה' יתברך וירחמהו.
(שיחת הנפש מח)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...