יום ראשון, 4 במרץ 2012

אפלו אם אינו יכול להרים קולו כלל אל יתיאש

 "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון וכו'.."
 כי שם צריכין לצעק בלחש ואחר כך בקול רם כי בתחלה צריכין להתפלל בלחש מטעמים הנ"ל. ואחר כך נתתקנים על ידי הצדיק שמעלה תפלותיהם וכו' כנ"ל, ואז מתפללין בקול רם.

(שיחת הנפש מא)

אין תגובות: