יום שישי, 2 במרץ 2012

יותר מכולם


סביב רבי נחמן היו מספר עובדי השם, גדולים במעלה ומופלגים בגיל, צדיקים נוראים. אבל רבי נחמן סימן את רבי נתן. שלא יהיו טעויות ובלבולים. 
ולכן גם מאה עשרים שנה אחרי שנפטר, שהתחילו טעויות ובלבולים, אז רבי נחמן הוריד פתק מן השמים וסימן את רבי ישראל דב אודסר, כנ"ל שלא יהיו טעויות ובלבולים. 
אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...