יום ראשון, 5 בפברואר 2012

מה זה התבודדות?- שיחה .

מה זה התבודדות? שיחה! הוא משיח לפני השם יתברך, הוא מספר ומדבר להשם יתברך הכל, מה לעשות באיזה עסק שיבוא.
'שיחה' זה 'משיח', משיח ומדבר עם השם יתברך, "ויצא יצחק לשוח בשדה". זה משיח, לשון 'שיחה', העניין של משיח הוא שיחה, לדבר עם השם יתברך ולהתפלל לפני השם יתברך "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל.."
להגיד: "ריבונו של עולם", זה כל החכמות! זה עולה על הכל. לבכות לפני השם יתברך תמיד 
שיחה זה ענין משיח, הוא מדבר ומספר לפני השם יתברך כל מה שעובר עליו, זה שיחה, כן
גם השם "נחמן", הוא עניין של נחמה ודיבורים, לדבר עם השם יתברך "נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן"

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...