יום רביעי, 22 בפברואר 2012

עקר תקון התשובה כשבורח מהמחשבות רעות וצועק לה' יתברך

תפלת המנחה היא בחינת תשובה שצריך מתוך כל עסקיו לזכר את עצמו בה' יתברך ולשוב אליו יתברך והעקר על ידי שיתגבר לנתק מחשבתו ממחשבות רעות למחשבות טובות שזה עקר התשובה.
  
וכשמרחם על עצמו ורואה עניותו ואינו מתיאש עצמו מן הרחמים ומתפלל לה' יתברך בבחינת תפילה לעני כי יעטף שהוא מעטף בצרתו , ואין לו מקום לנוס ולברח ימין ושמאל וצועק לה' יתברך וכו' שכל זה הוא בחינת תפלת המנחה
(שיחת הנפש)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...