יום שישי, 3 בפברואר 2012

עקר העצה לקדשת המחשבה הוא לצעק הרבה לה'

עקר העצה לקדשת המחשבה הוא לצעק הרבה לה'
כל בלבולי המחשבות רעות הם בחינת עקמימיות ועמקות דסטרא אחרא רחמנא לצלן... על כן עקר העצה היא פשיטות ותמימות שירגיל עצמו לבלי לילך עם חכמות ולבלי לחשב שום מחשבות יתרות רק יפשיט מחשבתו בתכלית הפשיטות והתמימות, . והעיצה ולהנצל מזה הוא רק על ידי דרכי

התמימות והפשיטות של הצדיק האמת.

וזהו שצועקין בראש השנה ממעמקים קראתיך ה' ממעמקים דיקא. כי מכל מיני עמקים צריכין רק לצעק ולקרא לה' כדי לזכות לדרכי הפשיטות והתמימות שעל ידי זה עקר קדשת המחשבה כנ"ל. כי יש עשרה עמקים עמק טוב ועמק רע וכו' ואפלו מעמק טוב צריכין לצעק לה'. כי אפלו מחשבות. טובות אסור להעמיק בהם יותר מדאי כידוע שלא יצא חוץ מן הגבול חס ושלום. ואפלו מי שזוכה למחשבות טובות ולהעמיק בהם כראוי אף על פי כן צריך בכל פעם לקרא מהם אל ה' שיוציא אותו ה' יתברך מהם ויעלהו למעלה ומדרגה גבוה יותר

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...