יום שני, 20 בפברואר 2012

על ידי תפילה ושיחה בינו לבין קונו הוא מנצח

אמרו רבותינו זכרונם לברכה כל האומר תהלים בעולם הזה זוכה לאמרה לעולם הבא.

עקר ענין תהלים שהיא בחינת תפלות ושירות ותשבחות כלליות הדבור הקדוש של זכרון עולם הבא שאז נעסק רק בזה להודות ולהלל לפניו יתברך.

עקר הנצחון על ידי הדבור כנ"ל. וזהו בחינת למנצח שהזכיר בכל פעם קדם המזמור כאומר ומזכיר ומזהיר לכל מי שרוצה לכנס ללחם מלחמת ה' שהוא מכרח בזה.
(שיחת הנפש אות לה)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...