יום שני, 13 בפברואר 2012

דווקא בניסיון , שם צריך המון התחזקות

בהתחלה כשאדם מתחיל לעבד את השם יתברך ואזי הולך לו על פי רב כסדר קצת ומתפלל ולומד ועוסק בעבודת השם.
וכמו כן גם הוא מרבה אז בעבודת השם כל אחד לפי בחינתו, אבל על פי רב אחר כך נופל מעבודתו ומתחיל השם יתברך לנסות אותו ומתגרה בו הבעל דבר כידוע לכל מי שרוצה להכנס בעבודת השם ואזי עקר הנסיון של האדם. ואזי צריכין התחזקות גדול מאד בלי שעור וערך ומספר להתחזק בכל פעם בעבודתו יתברך ולבלי לפל משום דבר שבעולם !!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...