יום שלישי, 14 בפברואר 2012

כי העקר הוא להרחיק מעצמו עצבות ומרה שחרה בכל מה דאפשר

כי העקר הוא להרחיק מעצמו עצבות ומרה שחרה בכל מה דאפשר
וצריך האדם לזהר מאד לילך על דרך זה, כי הוא כלל ויסוד גדול למי שירצה להתקרב להשם יתברך לבל יאבד עולמו לגמרי חס ושלום. כי העקר הוא להרחיק מעצמו עצבות ומרה שחרה בכל מה דאפשר, כי רב בני אדם שרחוקים מהשם יתברך עקר רחוקם הוא מחמת מרה שחרה ועצבות ומחמת שנופלים בדעתם על ידי שרואים בעצמם עצם קלקולם, שרב מעשיהם מקלקלים כפי מה שיודע כל אחד בנפשו את נגעי לבבו ומכאוביו

ומחמת זה הם נופלים בדעתם ורבם מיאשים עצמם לגמרי רחמנא לצלן, ואינם מתפללים בכונה כלל ואינם עושים בעבודת השם אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדין. על כן צריך האדם להשכיל מאד על דבר זה, כי הרבה נפשות שקעו על ידי זה

כי היאוש חס ושלום, קשה מן הכל. על כן צריכין להתחזק מאד לילך עם הדרך הזה הנזכר לעיל לחפש בעצמו נקדות בכל פעם
כדי להחיות את עצמו ולחזק את עצמו תמיד ועל ידי זה יוכל להתפלל בחשק ובחיות ובשמחה תמיד ולשוב אל השם באמת

אין תגובות: