יום ראשון, 26 בפברואר 2012

צריכין להתבודד ולדבר אל נפשו מתכלית עולם הבא

העצה לזה לחזר הזכרון הזה בדבור פיו להיות רגיל בכל יום לדבר בפה מלא מענין הזכרון הזה לדבר אל לבו ולהזכיר את עצמו בפה מלא מה יהיה התכלית ממני לעולם הבא?
ומה יהיה סופי וכי באתי הנה לקבע עצמי חס ושלום בזה העולם העובר והרץ והפורח מאד. ולא באתי הנה כי אם להכין עצמי לעלמא דאתי וכו'. 
ובשביל זה צריכין ללמד ספרי מוסר שנתיסדו על פי דברי רבותינו זכרונם לברכה בגמרא ומדרשים ועל פי צדיקי אמת כי כל הספרי מוסר האמתיים מזכירין את תכלית עולם הבא וכן צריכין להתבודד בכל יום ולדבר בפה מלא מתכלית עולם הבא כי הדבור יש לו כח גדול להזכיר את האדם !!! 

(שיחת הנפש לד)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...