יום רביעי, 22 בפברואר 2012

שיר חדש - נ נח נחמ נחמן מאומן

הרמח"ל בתקונים חדשים תקון ל', כז"ל: אבל לזמנא דאתי: כי ה' יהיה לך לאור עולם (ישעיה ס:כ), מסטרא דדכורא דיתגלי לאנהרא. בההוא זמנא ושלמו ימי אבלך, דפרקנין אחרנין מסטרא דנוקבא, והוה בתריהו גלותא. אבל מסטרא דדכורא, ושלמו ימי אבלך. ודא שיר חדש מסטרא דדכורא דלית אבתרה גלותא. ובי מקדשא יתבני מסטרא דדכורא ומסטרא דנוקבא, דבההוא זמנא והיה אור הלבנה כאור החמה (ישעיה ל:כו), בתרין משיחין משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, עכ"ל.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...