יום שני, 6 בפברואר 2012

צריך להתגבר לחטף כל מה שיוכל

עקר ההתחזקות על ידי שמאמינים בהדעת הקדוש שמלא כל הארץ כבודו וכו'.
אבל תכף כשבאין עליו קשיות ואפלו כשקשה לו על עצמו, על שאף על פי כן הוא פגום כל כך ורחוק כל כך מקדשת התורה אזי תכף צריך לברח מכל אלו הקשיות ולשתק במחשבתו ולקים סיג לחכמה שתיקה.

רק להתגבר בכל פעם לחטף איזה נקדות טובות כל מה שיוכל תורה ומצות ובפרט תפילה ותחנונים ושיחה לפני קונו ולבלי להסתכל על כל מה שעובר ...עליו.
כי צריכין להיות עקשן גדול בעבודת ה' כי אין יודעין כלל.
רק לקים כמו שצונו רבנו זכרונו לברכה שאין שום יאוש בעולם כלל.
(שיחת הנפש אות כז)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...