יום ראשון, 26 בפברואר 2012

בקשת עזרה: נא להעביר לרשתות וקבוצות חברתיות ממשלתיות את החומר שאנחנו מכניסים בעניין עצמות הצדיק לארץ ישראל


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...