יום ראשון, 19 בפברואר 2012

תחנון

כפי זכרוני המנהג בברסלב היה להגיד הפרק הנכון בתחנון, דהיינו קפיטל כה. והנה הספרדים אומרים הקפיטל הנכון אבל לא נופלים על פניהם, והאשכנזים נופלים על פניהם אבל לא אומרים הקפיטל הנכון (אלא קפיטל קצר של ו'), ונראה על פי דעת רבינו לעשות הקיפטל הנכון באופן הנכונה. ומה שיש פחד בזה, שיש סכנה לרדת לתוך הקליפות, הרי יש שתי תשובות בדבר, א' שאנו סומכים על רבינו, ב' היום באמת אנו כבר תמיד במצב לא טוב, ובשביל זה התנאים לא רצו להיות בתקופתינו, ולכן לא רק שלא מפסידים ורק מרוויחים באמירת תחנון בצורה הנכונה, אולי זה כל תקוותינו להלחם ולהצליח במצב שלנו. והעיקר: נ נח נחמ נחמן מאומן.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...