יום חמישי, 16 בפברואר 2012

ה' עמך ואצלך וקרוב לך

אסור לאדם ליאש את עצמו חס ושלום, ואפילו אם נפל למקום שנפל חס ושלום, ומנח בשאול תחתיות רחמנא לצלן, אף על פי כן אל יתיאש עצמו מהשם יתברך בשום אפן בעולם, כי גם משם יכולין להתקרב אליו יתברך כי מלא כל הארץ כבודו.

והצדיק האמת אינו נקרא בשם צדיק, כי אם כשיש לו זה הכח שיוכל להחיות ולהרים את אלו שנפלו מאד מאד, לחזקם ולאמצם לעוררם ולהקיצם ולגלות להם
כי עדין השם אתם ועמם ואצלם וקרוב להם

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...