יום ראשון, 12 בפברואר 2012

אם נפלת ח"ו - גם שם ה' יתברך איתך.

אפילו כשהאדם בגלות בגשמיות וברוחניות אפילו אם נפל חס ושלום, עד אין תכלית גם שם השם יתברך מצמצם את עצמו ומסתיר את עצמו בדרכי נפלאותיו העצומים. ומזכיר אותו בכל פעם בכמה וכמה רמזים שונים בכל יום ובכל מקום, כדי שישוב אליו ואזי נתהפך הכל לטובה

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...