צריך להתחיל בכל פעם מחדש

צריך להתחיל בכל פעם מחדש
צריך האדם לסלק מדעתו בכל יום ובכל פעם כל מה שעבר עליו עד אותו היום ואותו השעה, ולא יעלה אצלו בחשבון כלל כאלו לא התחיל עדין מעולם כלל. כי אם תשכיל ותבין בענין הירידות והנפילות שעוברין על כל אחד, עקר נפילתו בדעתו של כל אחד הוא מחמת שנדמה לו בדעתו שכבר נסה את עצמו והתחיל קצת בעבודת ה' ונפל מזה ואחר כך התחזק להתחיל עוד ונפל עוד הפעם וכן היה כמה פעמים. על כן מסיתו הבעל דבר ליאש את עצמו חס ושלום לגמרי ואומר לו בלבו הלא אתה רואה כי אפס תקוה

רק עתה יתחיל מחדש להכין ולהזמין את עצמו בכל מה שיוכל הן לצעק אל ה' מעמק הלב כמו שצריך עתה באותה שעה, הן להתחיל ללמד ולהתפלל ולעסק במצות, הן לשמח את נפשו במה שלא עשני גוי וכו', והבדילנו מן התועים וכו', ולהפך היגון ואנחה לשמחה וכו' וכו' על ידי כל זה ישאר קים בקיום התורה תמיד
(שיחת הנפש אות כב)

אין תגובות: